Er dette en suksessoppskrift for grønn skipsfart?

HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri er villige til å inngå sjøtransport-kontrakter med en varighet på opp mot 20 år. Kravet de stiller til rederiene er at skipet som benyttes skal være utslippsfritt.

Fremtidens lasteskip? Dette er en skisse laget av VARD som et eksempel på hvordan et utslippsfritt lasteskip potensielt kan se ut. Foto:

Våre støttespillere