Ekspertintervjuet: En faktasjekk om ACER

ACER kan ikke pålegge Norge å bygge utenlandskabler. Men kan EU ta kontroll over vannkraften gjennom ACER? Jussprofessor Henrik Bjørnebye går gjennom denne og fem andre påstander om ACER.

C8579F36-799A-4B84-8C08-574B5EC61FFF
Sysendammen i Eidfjord kommune. Sysenvatnet er hovedmagasin for Sy-Sima kraftverk. Ifølge flere ACER-motstandere vil energiressurser fra dette og andre kraftverk styres fra Brussel hvis vi ikke melder oss ut av EU-organet. – Det er ikke riktig, sier jussprofessor Henrik Bjørnebye.