ACER, norske interesser og norsk velferd

Av og til kommer diskusjoner helt på avveie. Det har skjedd med diskusjonen om Norges tilslutning til ACER.

Kraftselskapene våre er offentlig eid og fungerer som velferdspumper for stat, fylkeskommuner og kommuner i hele landet, skriver Kjetil Lund. Bildet er fra Nyhellerdammen i Aurland (foto: Aerosport/E-CO Energi)