Etter oljen skal vi leve av … mer olje? - Energi og Klima

Etter oljen skal vi leve av … mer olje?

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fra Norsk olje og gass er blitt oljebransjens komiske Ali.

12 kommentarer
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen under Norsk olje og gass' årskonferanse 2018.Foto: Norsk olje og gass cba

I sommer har interesseorganisasjonen Norsk olje og gass publisert en promovideo som løfter frem verdien av norsk olje og gass, og som avslutter med følgende punchline: «Det er kun én ting som kan erstatte oljen: Nye olje- og gassfelt». Det er nesten så man ikke tror det er sant.

De siste årene har det vært mange utspill om hva vi skal leve av etter oljen, og det er lett å latterliggjøre dem. Vi vil etter all sannsynlighet aldri få kloa i et annet produkt som vi kan tjene så godt på. Men at oljen er den nye oljen? Den hadde vel ingen sett komme.

Samtidig har lederen av organisasjonen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, skrevet et innlegg på NRK Ytring der han langer ut mot de som måtte stille spørsmål ved oljeinntektene.

Han viser til det han kaller «fortellinger» om at oljevirksomheten ikke lønner seg og at Norge taper penger på letevirksomheten, og får det til å se ut som om det er folk der ute som har påstått at dagens oljevirksomhet ikke er lønnsom. Jeg har ikke sett noen som har påstått noe sånt. Det er ingen tvil om at inntektene fra sokkelen har vært – og er – enorme.

Nøyaktig hvor lenge det er mulig å tjene godt på fossil energi, er umulig å si. Kanskje 20 år? 30? Eller bare 10?

En lang rekke aktører sier imidlertid at det vil være en økonomisk risiko knyttet til investeringer i olje og gass på sikt. Blant disse finner man ikke bare miljøorganisasjonene, som Schjøtt-Pedersen trekker frem, men også aktører som jobber med økonomiske analyser og investeringer, som for eksempel Bloomberg, Storebrand, Nordea, DNV GL, PWC, Umoe og Finans Norge. Mener Schjøtt-Pedersen at disse selskapene ikke er til å stole på?

Fossil energi bidrar til klimaendringer, og de fleste land i verden har begynt arbeidet med å legge om til mer klimavennlig, fornybar energi. Det har åpnet seg opp store forretningsmuligheter innen ren energi, og mange tror veksten i spesielt solenergi vil være eksponentiell, slik veksten i antall mobiltelefoner har vært det. Samtidig vil klimapolitikken bli mer ambisiøs og presset mot å kutte i både produksjon og forbruk av fossil energi vil øke. De fleste ser at vi er ved starten av store endringer.

Nøyaktig hvor lenge det er mulig å tjene godt på fossil energi, er umulig å si. Kanskje 20 år? 30? Eller bare 10? Når vi i Norge satser på nye felt i dag, vil produksjonen kanskje være i gang om 10 år, og så skal plattformene etter planen stå og hente ut olje eller gass i flere tiår. En stor del av oljen brukes i transportsektoren. Ville du turt å satse på dieselbiler i 2050?

«Steinalderen tok ikke slutt på grunn av mangel på stein» er blitt en klisje på klima- og energikonferanser. Fossil energi kommer til å bli konkurrert ut lenge før det går tomt. Spørsmålet er når Karl Eirik Schjøtt-Pedersen kommer til å forstå det? Han skriver tross alt ting som dette:

«Oljemotstanderne gir seg nok ikke. Det vil komme nye fortellinger. Kanskje vil de trekke frem den gamle påstanden at selv om vi tjener penger nå, så kommer vi ikke til å gjøre det i fremtiden.»

Oljebransjens egen organisasjon mener altså at oljens fremtidige nedtur kun er en påstand fremført av oljemotstandere, og at oljen ikke skal erstattes av renere energi, men av mer olje. Det er så man ser for seg komiske Ali, Saddam Husseins informasjonsminister under invasjonen av Irak i 2003. Han påsto at regimet vant på alle fronter og han benektet hardnakket at koalisjonsstyrkene rykket inn, selv om alle kunne se at det var nettopp det som skjedde.

Ad
Ad

Norsk Klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Klimastiftelsen eier nettmagasinet Energi og Klima, gir ut notater og rapporter og holder frokostmøter og andre arrangementer.

Våre støttespillere:

Abonner på Fem på fredag

12 kommentarer

 1. Anders Westlund

  Anne Karin Sæther står for meg som klimaalarmistenes komiske Ali. Hun påstår hardnakket at «Fossil energi bidrar til klimaendringer,». Komiske Alier har i over 30 år gjentatt og gjentatt at vi bare har 5 år igjen på oss til å unngå katastrofen – skjønner Sæther hvorfor vi er mange som ikke tror på dem lenger?

  Svar
 2. Geir Aaslid

  Hva har Anne Karin Sæter til felles med Bloomberg, Storebrand, Nordea, DNV GL, PWC, Umoe og Finans Norge?

  Jo, de utgjør Klimapresteskapet i vår nye statsreligion, klimatismen. Og framstår dermed som vesentlig mer patetiske enn Komiske Ali.

  Ingen av dem har det minste peiling på energipolitikk eller på naturvitenskapen.

  Ingen av dem har lest de mest sentrale saksdokumentene fra FNs Klimapanel hvor følgende kan leses:

  Klimabibelens første utgave AR1 (1990): Det eksisterer i dag ingen observasjoner som viser at våre utslipp medfører høyere temperatur.

  Klimabibelens femte utgave (2014): Signifikant global oppvarming har opphørt (analyse over 3 sider i WG1)
  https://www.ipcc.ch/report/ar5/

  Anne Karin Sæter, Bloomberg, Storebrand, Nordea, DNV GL, PWC, Umoe og Finans Norge framstår dermed som det noe inkompetente presteskapet som mangler elementær kjennskap til skriften i sin egen klimabibel.

  Svar
 3. Karl Johan Grimstad

  Ojealderen tar nok ikke slutt med det første, Per idag og i uskelig fremtid er det ingenting som kan konkurere ut olje og gass. Alt det andre er subsidiert, når den tar slutt så ser vi at det som har nådd sin levetid blir ikke erstattet uten subsidier, det lønner seg ikke, alså ikke bærekraftig.

  Svar
 4. Sivert Sæterbø

  I den grad jeg skal tru på mainstreamediene, vil olje og gassproduksjonen doble seg de neste tiårene. Gjennom de samme mediene, gjennom mange artikler, har jeg også fått vite at lufttrafikken skal dobles på et godt tiår, dvs at antall flyseter skal dobles i samme periode.
  Og ikke nok med det, de samme mediene informerer også om at antall bensin og dieselbiler skal fordobles i løpet av noen få tiår.

  Så hvor er det såkalte «grønne skifte» ? Alt er bare manipulert politisk løgn og bedrag som gjør våre politikere stadig mer forhatt, uten kompetanse til å styre noe som helst land. Dersom dagens politikere får fortsette med å sabotere utviklingen i vår del av verden vil den vestlige verden kollapse..

  Svar
 5. Sven Åke Bjørke

  Alle nettroll – med Putin, OPEC eller Heartland institute og lignende som kilder, prøver desperat å gi inntrykk av at de har lest IPCC rapporter og vet noe om naturvitenskap. Når man går dem nærmere i sømmene, har de bare propaganda fra amerikansk -arabiske kilder å vise til. IPCCs rapporter er krystallklare: «The SYR confirms that human influence on the climate system is clear and growing, with impacts observed across all continents and oceans. Many of the observed changes since the 1950s are unprecedented over decades to millennia. The IPCC is now 95 percent certain that humans are the main cause of current global warming». https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf
  Det er fossil-industrien som subsidieres til de grader i følge IEA, Verdensbanken m.fl.
  Desinformasjonen fra nettrollene konkluderer «tilfeldigvis» med at de aller mest korrupte og hensynsløse regimer og milliardærer i verden bare skal fortsette med det de driver med. Fossil-nettrollene kommer selvsagt til å fortsette til siste slutt. Ikke la deg lure
  https://ufbutv.com/2017/02/28/ikke-la-deg-lure-folg-pengesporet/

  Svar
  • Henning Andresen

   Er dette noe duvhar funnet opp selv? Du burde kanskje lese rapporten enda en gang.

   Korrekt tekst i kortversjon er: Sola varmer opp havet, havet magasinerer og avgir varme til atmosfæren. legg på effekten av skyer, havstrømmer og noen astronomiske forhold, og det er ingen målbar rolle igjen for CO2 ifølge empiriske observasjoner (se IPCC 1990).

   Bare glem modellpornografien og klimapyramidespillet fra bestillingsforskerne.

   Drivhushypotesen er falsifisert av empirien. den er blitt til drivhusdogmet.

   Amen!

   Svar
 6. Ivar Sætre

  Nedenfor er en kommentar fra undertegnede til et innlegg av Schjøtt-Pedersen (SP) i Stavanger Aftenblad nylig.
  SP har mange gode poeng, men forsøker dessverre å tilpasse seg det politisk korrekte i for stor grad.
  En ting er likevel nokså sikkert: vi kommer ALDRI til å kunne leve godt av subsidiert fornybar energi.
  ******************
  Direktøren i Norsk olge og gass, Schjøtt-Pedersen (SP), starter noen skråsikre påstander om hvordan «verdens energibruk må endres». Ikke alle er like enige i hvordan det vil skje, for eksempel verdens største energiselskap, ExxonMobil (EM)

  SP hevder det blir liten plass for kull. EM ser en liten økning til 2025 og deretter et svakt fall til 2040.

  SP mener det vil bli brukt mindre olje. EM mener bruken av olje øker med ca. 10% tl 2025, og nye 10% til 2040.

  SP antyder at det kan bli brukt mindre gass. EM ser en økning på ca. 15% til 2025 og nye 15% til 2040.

  SP skriver at det vil bli kraftig vekst i fornybar energi. EM er enig i at vekst, og mener bruken vil dobles til 2025 og deretter øke med vel 50% til 2040. Men selv i 2040 mener EM at bruken av fornybar energi kun vil være ca. 20% av energi fra kull (og godt under 10% av total energibruk).

  SP nevner ikke en gang bruk av kjernekraft (atomkraft). EM mener den vil øke med ca. 5% frem til 2025 og deretter ca. 20% frem til 2040. I 2040 mener EM at det blir brukt omtrent dobbelt så mye energi fra kjernekraft som fra fornybare kilder.

  Et spesielt trekk ved kjernekraft er at det antakelig er det klart sikreste energikilden. Dersom det var redusjon i antall menneskeliv som går tapt som var målet, burde dette være den klart foretrukne energiformen. Fukushima-ulykken i Japan hadde visstnok ingen dødsfall, og Tsjernobyl-ulykken i Sovjet (Ukraina) medførte antakelig færre dødsfall enn bilulykker i Norge i løpet av ett år. At kjernekraft har fått et psykologisk dårlig rykte, er det imidlertid ingen tvil om.

  Norge har forresten noen av verdens største forekomster av det radioaktive grunnstoffet Thorium. Kjernekraft basert på Thorium vil kunne drives nesten risikofritt. For Norge ville det derfor være langt bedre å bidra til utvikling av Thorium-kraftverk, i stedet for å kaste bort penger på unødvendig CO2-fangst og -lagring.

  Til slutt vil det vise seg at frykten for CO2 var et politisk spill …..

  Forøvrig er det min mening at Cicero bør nedlegges.

  Svar
 7. Jorunn Lauvstad

  Hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte eller ei, er en lite interessant problemstilling.
  Økonomiske realiteter vil slå igjennom. Om få år vil fornybare energikilder med lagring
  utkonkurrere de fossile. Saudi-araberne ser for seg at oljen kan bli verdiløs allerede om
  16 år, og de er i ferd med å legge om til mer fornybar energi. Flere banker er på vei bort
  fra fossil energi. Irland har et vedtak om at investeringer i alle former for fossil energi skal
  ta slutt innen fem år. Naturgassen er mer sårbar enn oljen. https://www.nyteknik.se/energi/fornybar-energi-snart-billigare-an-naturgas-6922832

  Svar
 8. Mads Løkeland

  Det er underleg å lese kommentarfelta i media når det dreier seg om klima og energi.
  Vi veit at dei aller fleste i Noreg er samde om at klimaendringane sannsynlegvis er menneskeskapte, og at det er viktig å gjera noko med det, men skulle ein døme etter kommentarfelta, slik som i dette tilfellet, får ein inntrykk av at dei fleste meiner at det er tull å bry seg om klimaet og at det ikkje er vits i å arbeide for å redusere utsleppet av klimagassar.

  Eg høyrer til det store fleirtalet, som ser alvoret i situasjonen, at det er farleg for klimaet, for folk og for naturmiljøet at Noreg held fram med storstilt satsing på utvinning av olje og gas.
  Også økonomisk kan dette bli ei lenge varsla katastrofe for Noreg, med mindre det blir ei vesentleg endring i politikken.

  Det blir investert astronomiske summar, ca 143 milliardar kroner, i utvinning av norsk olje og gas i 2018, og minimal innsats for den heilt nødvendige omlegginga som i festtalar blir kalla det grøne skiftet. Dersom dette ikkje blir endra, så kan vi om nokre år koma i ein situasjon der botn plutseleg fell ut av olje- og gas-marknaden, og det nesten ikkje er gjort noko for å omstille Noreg til den nye tida.

  Svar
  • Anders Westlund

   Mads Løkeland, du skriver: «Vi veit at dei aller fleste i Noreg er samde om at klimaendringane sannsynlegvis er menneskeskapte, og at det er viktig å gjera noko med det, men skulle ein døme etter kommentarfelta, slik som i dette tilfellet, får ein inntrykk av at dei fleste meiner at det er tull »

   Har ikke den tanken falt deg inn at de fleste kanskje mener at det er tull?

   Svar

Skriv en kommentar

Debattregler på Energi og Klima