Ekstremvarme og hetebølger

Ekstreme temperaturer: Utvikling og konsekvenser.

295
 
mrd.
Tapte arbeidstimer 2020