Saker skrevet av:

Anne Karin Sæther

Kommunikasjonsrådgiver og forfatter av boken «De beste intensjoner. Oljelandet i klimakampen» (2017).