Skole – Energi og Klima

Skole

Velkommen til skolesidene til 2°C! Her finner du skreddersydde undervisningsopplegg, ressurser og tema tilpasset læreplanens kompetansemål.

Velkommen til våre ressurssider! Sidene er utviklet for å bidra til enklere bruk av 2°C-magasinet samt ressursene fra tograder.no i undervisningen. På disse sidene finner du forslag til undervisningsopplegg knyttet til kompetansemålene i læreplanen (fagfornyelsen). Oppgavene er fordelt på foreløpig tre fag for 1. klasse på videregående: Naturfag, samfunnsfag og geografi.

Dette er ikke til hinder for å benytte oppgavene for andre trinn, eller i andre fag. Oppgavene er utviklet med tanke på at de skal kunne brukes på forskjellige temaer og fag, og de vil kunne passe inn i ulike undervisningsopplegg som du som lærer lager til dine elever. Derfor ligger en oversikt over de forskjellige oppgavene på siden oppgavesamling.

Arbeid med klimaspørsmål gir en svært god ramme for å jobbe med flere kompetansemål, kjerneelement og fag, derfor håper vi at disse sidene kan være av nytte, og bidra til undervisningen og arbeidet med læreplanene.

Dersom du ikke har gått i gang med Fagfornyelsen enda, finner du undervisingsoppleggene til den gamle læreplanen her:

Bor du i Vestland?

Norsk klimastiftelse, Raftostiftelsen, Universitetsmuseet og VilVite samarbeider om tverrfaglig klimaundervising til skoler. Vi har alle fokus på klima og bærekraftig utvikling, men fra ulike synsvinkler. Her kan du lese om hvilke tilbud din klasse kan delta på i Bergen, og knytte besøket/besøkene til relevant og dagsaktuell fagstoff om klima fra 2°C-magasinet og vår nettportal.

Du kan velge ett eller flere av tilbudene, besøke dem i løpet av ett skoleår eller fordele besøk over flere skoleår. Vi håper dette kan være spennende for deg og dine elever.

Raftostiftelsen

Raftostiftelsen har i samarbeid med Impact Hub og Bærekraftige liv utviklet «Fremtidspiloten – en løsningsorientert klimaundervisning» for videregående skoler. Les mer her.

Raftostiftelsen inviterer skoleklasser  fra 9. klasse og opp til besøk på Raftohuset for et tre timers opplegg om klimaendringer og menneskerettigheter. Les mer her.


Universitetsmuseet

#Plasthvalen

Undervisningsopplegg for ungdomsskole og videregående trinn

I slutten av januar 2017 strandet en hval på Sotra. I magesekken ble det funnet over 30 plastposer og andre plastobjekter, rester etter naturlig mat var det lite av. Denne hvalen ble en døråpner for et stort problem, marin forsøpling.

I dette undervisningsopplegg får elevene bli kjent med historien om Plasthvalen. De skal gjøre forsking på mikroplast og diskutere problemstillinger som: Hvor mye plast finnes det i havet? Hva er konsekvensene av marin forsøpling? Hvorfor hadde hvalen spist plasten? Hva kan løsningen på plastproblemet være? 

Les mer her.

Hvalen, plasten og mennesket

Undervisningsopplegg for småskolen og mellomtrinnet. 

Januar 2017 strandet en hval på Sotra. Det viste seg at hvalen døde fordi den hadde spist 30 store og små plastposer. Vår forsøpling fører til at dyr lider og dør!
I dette undervisningsopplegget får elevene se nærmere på plasten fra hvalens mage og lære om blekhodenebbhvalens biologi og habitat. De får også møte rollefiguren professor Fredriksen, som trenger hjelp med sin forskning på marine dyr sine spisevaner.

Les mer her.


VilVite

I det kreative verkstedet Skaperhagen blir elevene møtt av ulike oppdrag, og de må selv se etter muligheter – og omsette mulighetene til konkrete løsninger. Her finnes verken fasit eller begrensninger, og fremtidens voksne øver på ferdigheter som er viktige for å finne fremtidens løsninger. Les mer for 8.-10. trinn og VGS.

I forbindelse med Gjenbruksuken i Bergen tilbyr VilVite i samarbeid med BIR Aksjon grønn framtid for elever fra 8. trinn til videregående. Her setter vi fokus forbruk og verdien av reparasjon. Les mer på VilVite.no fra 1. mai.


Høsten 2019 ble nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående lagt frem, og fra høsten 2020 er det de som gjelder. I overordnet del av læreplanverket heter det at «Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet» og at «Vi behøver kunnskap, etisk bevissthet og teknologisk innovasjon for å finne løsninger og gjøre nødvendige endringer i levesettet vårt for å ta vare på livet på jorda.»

Elevene skal utvikle bevissthet om hvordan menneskets levesett påvirker naturen og klimaet, og dermed også våre samfunn. Skolen skal bidra til at elevene utvikler vilje til å ta vare på miljøet.

Overordnet del av læreplanverket