Prosjektet <2°C gir oppdatert kunnskap om klimaendringer og energiomstilling.
Flytende sol
En stor 74,5 MW solpark nær Kennedy Space Center i Florida.