Hvorfor stiger ikke havet like mye over alt?

Det er smartere å kjøpe et feriested langs norskekysten enn langs kysten av Nederland.