Hvorfor stiger ikke havet like mye over alt?

Det er smartere å kjøpe et feriested langs norskekysten enn langs kysten av Nederland.

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet