Hvilke faktorer fremmer klimahandling?

Oppfatning av årsakssammenhenger, risiko, moral og emosjoner spiller inn. Folk støtter den strategien mot klimaendringer som de tror er mest effektiv.

Vi støtter <2°C-prosjektet