Gode klimadata gir betre forståing av utslepp og tiltak

Både forsking og forvaltning tener på kvalitetssikra målingar av karbonkrinsløpet.

icos_screen
Klimamålinger på Svalbard. Foto fra Zeppelin-observatoriet (skjermbilde).