Global oppvarming: Slik beregnes temperaturøkningen

Det er de langsiktige trendene som teller i analyser av klimaet. Det får konsekvenser for hvordan vi beregner økningen i global temperatur siden førindustriell tid.

sula
Forskere trenger målinger av både land- og havtemperatur for å kunne beregne temperaturutviklingen. Foto fra Sula i Møre og Romsdal.