Fra arktisk til atlantisk klima i det nordlige Barentshavet

Et raskt klimaskifte flytter iskanten ut av Barentshavet. Arter knyttet til is, som isbjørn og noen selarter, mister viktige leveområder, og sjøisen hindrer ikke petroleumsvirksomhet.

arktis_usgs_
Sjøis i Arktis. Foto: Patrick Kelley, U.S. Coast Guard/USGS.