Ekspertintervjuet: Klimaet og naturmangfoldet henger sammen

Én million arter står i fare for å dø ut om vi ikke redder økosystemene vi lever i, advarer FNs naturpanel. Svekkelsen i naturmangfoldet og klimaendringene har mange av de samme bakenforliggende årsakene, sier Ivar Baste.

Fields bordering the forest near Yangambi, DRC.

Landbruk spiser seg inn på urskog nær Yangambi i DR Kongo. Endringer i arealbruk påvirker klimaet, men det er også den viktigste enkeltdriveren bak utryddelse av arter ifølge en ny rapport fra FNs naturpanel.