Ekspertintervjuet: Karbonlagring slutter sirkelen

Karbonlagring under havbunnen er en trygg og velprøvd løsning for å senke utslipp og samtidig gi oss muligheten til å høste energi fra fossile brensler. Men det er ingen mirakelkur: Det er kostbart, og det er praktiske grenser for omfanget, sier Sarah Gasda.

Statoil har i over 10 år fanget og lagret karbondioksid fra naturgass fra Sleipner-feltet (bildet). Dette har gitt verdifull kunnskap og erfaring, men det er et stykke igjen til det er økonomisk lønnsomt med karbonlagring i større skala, sier Sarah Gasda. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Vi støtter <2°C-prosjektet