Ekspertintervjuet: – Kabler kan gi billigere strøm i Norge

Norge kan tjene gode penger på å levere balansekraft til Europa, uten å bygge ut ett eneste vassdrag til, og uten å øke nettoeksporten, sier senterleder for CEDREN, Atle Harby.

Storvassdammen er en av flere dammer som demmer opp Blåsjø, Norges største kraftmagasin målt etter energiinnhold. Vann herfra kan utnyttes flere ganger, dersom man pumper vann fra lavereliggende magasiner. Noe som kan være spesielt innbringende dersom man kjører pumpene på billig strøm fra kontinentet når det er overproduksjon der.

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet