Ekspertintervjuet: Identitetspolitikk og klima

Identitetspolitikken har inntatt klimadebatten. Det er en farlig utvikling, advarer professor Espen Moe ved NTNU.

Fosen project Norway – blade transportation

Blader til vindturbiner transporteres opp til Roan vindpark på Fosen, som ble åpnet for drift våren 2019. Vindparker i Norge er blitt utsatt for heftig debatt det siste året. Men mange som deltar i debatten reduserer vindkraft til et spørsmål om moral heller enn å drøfte argumenter for og mot. Det er svært problematisk, mener professor Espen Moe ved NTNU.