Ekspertintervjuet: ACER fra A til RME

– Spørsmål om hjemfall og offentlig eierskap har ikke noe med ACER å gjøre, forsikrer jusprofessor Henrik Bjørnebye. Vi har spurt EU- og energirettseksperten om ACER og tredje energimarkedspakke.

Blåsjø, Norges største kraftmagasin målt etter energiinnhold, 7,8 TWh. Eierskapet til Norges vannkraftressurser står ikke på spill i ACER-saken, fastslår Henrik Bjørnebye.

Vi støtter <2°C-prosjektet