Bygger ut målenettverk for Asias vannlagre

Nær en femtedel av verdens befolkning er avhengig av elver fra Himalaya og Det tibetanske platå. Isbreene krymper, og overvåkningsanlegg for å planlegge for klimaendringer mangler, viser Hans Christian Steen-Larsen og kollegaer i en kommentar i Nature.

Mount Everest Hans Christian Steen-Larsen

Nordsiden av Mount Everest sett fra en forskningsstasjon i Tibet som Hans Christian Steen-Larsen besøkte i 2016. Foto: Hans Christian Steen-Larsen