Varsler jordens klima på kort sikt

Nesten over alt på jorden vil gjennomsnittstemperaturen trolig bli høyere i de kommende fem årene enn den har vært de siste tiårene. Det kommer frem i en ny rapport med klimavarsler for den nærmeste fremtiden.

wmo1
Juni 2020 var varm i Norge og spesielt varm i Sibir. Kartene viser avvik fra normal lufttemperatur, sammenlignet med 1981–2010. Varsler for de neste fem årene tilsier at vi vil få flere varme perioder. Data: ERA5. Illustrasjon: CS3/ECMWF