Ekspertintervjuet: Vi må endre bruken av jordens landareal

Nesten halvparten av de isfrie arealene på kloden vår brukes til å mate dyr og ikke mennesker. Ved å endre på dette forholdet kan vi sikre nok mat og frigjøre arealer til treplanting og andre klimaløsninger, sier NTNU-professor Francesco Cherubini.

GP0STTSCT_High_res-904×603
Ifølge FNs klimapanel trengs det store mengder areal til ny skog som kan fange CO2, og store arealer til produksjon av biomasse til energiformål. Samtidig opplever vi at regnskogen brenner. Bildet er fra Candeias do Jamari, nær Porto Velho i Amazonas. Bildet er tatt i august 2019. (Foto: V. Moriyama, Greenpeace)