Tema: EU og Norge
Charles Michel, president i Rådet og EU-kommisjonens president Ursula Von der Leyen