Karbonfangst og -lagring (CCS) - Energi og Klima
Tema »

Karbonfangst og -lagring (CCS)

CCS er forkortelsen for karbonfangst og -lagring. CO2 «fanges» som del av energi- eller industriproduksjon. Gassen lagres så på en slik måte at den ikke slipper ut i atmosfæren.