Karbonfangst og -lagring (CCS) – Energi og Klima
Tema »

Karbonfangst og -lagring (CCS)

CCS er forkortelsen for karbonfangst og -lagring. CO2 «fanges» som del av energi- eller industriproduksjon. Gassen lagres så på en slik måte at den ikke slipper ut i atmosfæren. CCS forkortes også noen ganger CCUS, der u-en står for «Utilization» eller bruk. Det viser til konsepter der CO2-en brukes i nye produkter/tjenester istedenfor å lagres.