Vil lage hydrogen fra havvind og lagre på havbunnen

Deep Purple vil bruke havvind til å spalte vann og produsere hydrogen. Hydrogenet skal lagres i tanker på havbunnen og benyttes til å forsyne oljefelt og fartøy med utslippsfri energi.

DeepPurple_Illustration_11_smaller
Deep Purple-prosjektet skal omdanne havvind til hydrogen og lagre det på havbunnen. (Foto: TechnipFMC)