Vannkraften – grønn eller ikke? Norge ber EU om ny runde

EU-kriteriene som skal avgjøre om vannkraft er en grønn investering eller ikke, er for strenge, mener den norske regjeringen. Norge vil ha nytt møte med EU-kommisjonen om bærekraftreglene.

bru_timmermans
Olje- og energiminister Tina Bru ber EU-kommissær Frans Timmermans om endringer i vurderingen av vannkraft som investeringsobjekt. (Foto Bru: Hans K. Thorbjørnsen, Høyre. CC: by-nd-nc. Timmermans: Claudio Centonze, EC Audiovisual Service)