Taksonomien: Sommel fra regjeringen kan svekke byggsektorens tilgang til kapital

Finans Norge, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har i et år forgjeves etterlyst kriterier for hva som i henhold til EUs taksonomi er bærekraftige bygg. Bransjen mener sommelet kan bli dyrt for norske banker og bankkunder.

Kraner på en byggeplass
EUs taksonomi: Aktører i byggsektoren og Finans Norge venter på avklaring fra regjeringen. Bildet viser byggeplass i Nydalen i Oslo. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.)