– Seriøs interesse i EU for å støtte karbonfangst og -lagring

Målet om netto nullutslipp i 2050 og den grønne given har gitt gjennombrudd for karbonfangst og -lagring (CCS) i EU. Det er seriøs interesse for å støtte CCS-prosjekter økonomisk, sier EU-forsker.

fortum_oslo_ccspilot_
Regjeringen håper EU vil støtte karbonfangst ved Fortum Oslo Varme, avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Bildet viser pilotanlegg for CCS ved anlegget. (Foto: Fortum Oslo Varme)