Olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen

Et flertall i befolkningen er motstandere av olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen. Andelen som er mot har økt fra og med våren 2017.

Hva mener folk om klimaendringer? Deltakerne i Norsk medborgerpanel har jevnlig besvart flere spørsmål om klima. (Foto: Ingo Joseph).

Våre støttespillere