Økende trykk på utbygging av havvind og nye kabler i Nordsjøen

Norges naboland legger stadig mer omfattende planer om havvindparker og energiøyer i Nordsjøen, der nye kabler skal knytte landene enda tettere sammen.

NTB_GWBkv2p-DFY
Frisk vind. Havvind vil stå for stadig mer av Europas kraftproduksjon de to neste tiårene. Her fra anlegget Amrumbank West i tysk del av Nordsjøen. (Foto: Morris Mac Matzen/Reuters).