Milliarder i fossilstøtte står i veien for grønt skifte i Europa

Europeiske regjeringer skal fase ut olje og kull for å stanse klimaendringene. Men de fortsetter å gi milliarder i støtte – til kull, olje og gass.

belchatow_greenpeace_2018_kull
Kullkraftverket Belchatow i Polen er den enkeltinstallasjonen som slapp ut mest CO2 i Europa i 2019. EU og Norge vil få ned klimagassutslippene, men støtteordninger til fossil energi virker i motsatt retning.