Mer storm, skred og flom: Hvem har ansvar for å sikre oss mot konsekvensene av klimaendringer?

Et stort flertall i befolkningen mener at staten har ansvar for å sikre oss mot mer ekstremvær og andre fremtidige konsekvenser av klimaendringer. Omtrent halvparten gir også kommunen ansvar for klimatilpasning.

Skred Jølster juli 2019 – Slåtten
Skred i Jølster i juli 2019. Hvem har ansvar for å tilpasse samfunnet til klimaendringer? (Foto: NVE)