Koronapandemi og muligheter til å forhindre klimaendringer

Koronapandemien har styrket mange nordmenns tro på at noe kan gjøres for å forhindre skadelige klimaendringer. Blant de yngste er denne effekten størst.

Uten tittel
De yngste rapporterer i langt større grad enn de eldste at de har økt troen på at noe kan gjøres for å forhindre skadelige klimaendringer, viser undersøkelsen. Foto fra Oslo 29. september 2020, da det ble innført påbud om munnbind i kollektivtrafikken. (Foto: Jil Yngland / NTB)