Ny forskning: Store tap i olje og gass i vente for investorer i OECD-land

Regjeringens taksonomi-sommel kan svekke byggsektorens tilgang til kapital. Store fossile tap i vente i OECD-land om klimapolitikken lykkes. Og: 97 prosent av finansnæringen trenger mer kompetanse på klimarisiko og bærekraft.

7LcNm83GJKg
Verdiløse fossile eiendeler – eller «stranded assets» – kan påføre private investorer i rike land store tap, og særlig i OECD-land. Det er hovedpoenget i en ny vitenskapelig artikkel. (Illustrasjonen viser en skiferoljebrønn utenfor Midland, Texas. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB.)