Holdninger til hydrogen som drivstoff: Ja til grønt, nei til grått

Folks støtte til hydrogendrivstoff avhenger i stor grad av produksjonsmetode. «Grått» hydrogen er langt mindre akseptert enn «grønt».

Norsk medborgerpanel har spurt folk om holdninger til hydrogen som drivstoff. Foto: Øverst – Magnum gasskraftverk i Nederland der «blått» hydrogen skal produseres (Koos Boertjens, Vattenfall). Til høyre: Vannelektrolysør til produksjon av «grønt» hydrogen (nelhydrogen.com).

Våre støttespillere