Her skal utslippene kuttes med 4,3 millioner tonn

12,1 millioner av Norges totale utslipp på 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020 kom fra 31 industrianlegg. Ved drøyt halvparten av anleggene planlegges utslippskutt innen 2030.