Fit for 55: EUs grønne superpakke skal gjøre unionen klar for utslippskutt

EU-kommisjonen forbereder en bred offensiv med endring av store deler av unionens klima- og energilover. Forslagene legges frem 14. juli.

Uten tittel
Superpakken av klimalover blir en avgjørende test for kommisjonens president Ursula von der Leyen og klimakommissær Frans Timmermans. (Foto: Xavier Lejeune, EC Audiovisual Service).