Sol- og vindkraft beste løsning for miljø og folkehelse, sier studie

Forskere har studert tre veier til et avkarbonisert globalt kraftsystem – varianten basert på sol og vind gir de største miljø- og helsegevinstene. Også om store innovasjonsnyheter og kinesisk kullvekst.

vind_michigan_
Vindkraft krever landarealer, men har mange fordeler sammenlignet med alternativene, mener forskere i ny studie. Her fra montering av vindturbin i Michigan, USA.