EUs taksonomi for bærekraftig finans – mindre grønnvasking, mer klimariktig kapital

EUs system for klassifisering av grønne aktiviteter gjør det vanskelig å «gjemme seg» for selskaper som ikke bidrar til Paris-avtalen. Finansnæringen får nøkkelrolle når taksonomien tas i bruk.

Våre støttespillere