Skjerpet klimamål: EU vil raskere ut av kull, olje og gass

EUs nye klimamål bør være 55 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030, mener Europakommisjonen. Norge må innstille seg på fallende gasseksport og tøffere klimakutt hjemme.

2020 State of the Union address by Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to the European Parliament
55 prosent utslippskutt setter EU på rett kurs til å nå klimanøytralitet i 2050, sa kommisjonspresident Ursula von der Leyen under sin “State of the Union”-tale i Europaparlamentet i Brussel onsdag. (Foto: Etienne Ansotte, EC Audiovisual Service)