Skjerpet klimamål: EU vil raskere ut av kull, olje og gass

EUs nye klimamål bør være 55 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030, mener Europakommisjonen. Norge må innstille seg på fallende gasseksport og tøffere klimakutt hjemme.

55 prosent utslippskutt setter EU på rett kurs til å nå klimanøytralitet i 2050, sa kommisjonspresident Ursula von der Leyen under sin «State of the Union»-tale i Europaparlamentet i Brussel onsdag. (Foto: Etienne Ansotte, EC Audiovisual Service)