Europa setter egne klimamål i fare med milliardstøtte til kull, olje og gass

Bred europeisk kartlegging viser omfanget av støtteordninger til fossil energi – stikk i strid med ambisiøs klimapolitikk. Les også om: EUs hydrogenplaner, boom i kvotemarkedet og dansk-nederlandsk energiallianse.

stau
Kø i Berlin – og reformkø i Europa. Støtte til fossil energi står i veien for EUs grønne giv.