EU og klima: Koronakrisen gir «ekstremt verdifull lærdom» til kampen mot klimakrisen

EUs grønne giv blir noe forsinket, men koronakrisen kan også lære samfunnet mye om hvordan klimakrisen kan løses. Fem EU-eksperter vurderer følgene av koronakrisen for EU og klimapolitikken.

Europa stenger ned. Hva gjør det med klimapolitikken?

Våre støttespillere