Dette er de viktigste klima- og energisakene i statsbudsjettet

Milliarder til karbonfangst, millioner til hydrogen og intet nytt til havvind, er blant budsjettnyhetene.

Finansminister Jan Tore Sanner presenterte onsdag statsbudsjettet for 2021.