Ny analyse: Forsterkede 2030-mål hjelper, men er langt fra nok

Dersom alle nye utslippsmål for 2030 oppfylles, kan den globale oppvarmingen begrenses til 2,4 grader, ifølge Climate Action Tracker.

CAT-Thermometer-2021.05-3BarsText

73 prosent av verdens klimagassutslipp er nå omfattet av en netto null-ambisjon i 2050, ifølge Climate Action Tracker. Illustrasjon: Climate Action Tracker.