Ny analyse: Forsterkede 2030-mål hjelper, men er langt fra nok

Dersom alle nye utslippsmål for 2030 oppfylles, kan den globale oppvarmingen begrenses til 2,4 grader, ifølge Climate Action Tracker.

73 prosent av verdens klimagassutslipp er nå omfattet av en netto null-ambisjon i 2050, ifølge Climate Action Tracker. Illustrasjon: Climate Action Tracker.

Våre støttespillere