Utslipp: Sektorer

Globale klimagassutslipp fordelt på sektorer.

24
 
%
Globale utslipp fra industri 2019