Utslipp: Sektorer

Globale klimagassutslipp fordelt på sektorer.

28
 
%
Globale utslipp fra kraft 2015