Se #Klimafrokost: Vindkraft som klimaløsning – hvorfor og hvordan?

Vindkraft må bygges ut raskt og i stor skala verden over om vi skal ha noen som helst mulighet til å nå målene i Paris‐avtalen. Men motstanden mot vindturbiner øker. Hvordan griper vi dette an? Sending fra #Klimafrokost i Trondheim 9. mai.