Klimaomstillingsutvalget anbefaler strammere oljepolitikk

Anbefalingene fra det bredt sammensatte Klimaomstillingsutvalget inkluderer en ny retning for petroleumspolitikken i en tid med økende klimarisiko. Se opptak av presentasjonen og les hovedpunkter.