#Klimafrokost om grønn skipsfart

Hvilke teknologier og hvilken politikk trengs for å kutte klimagassutslippene fra norsk og internasjonal skipsfart? Se opptak av #Klimafrokost.