#Klimafrokost: Hvordan halvere utslippene fra norsk transport på 13 år?

Hva skal til for å halvere utslippene fra norsk transport innen 2030? Se opptak av frokostmøte med politikere, forskere og transportbransjen.

klimafrokost_transport_innledere
Innlederne på klimafrokost om transport.