#Klimafrokost om taxfree og nordmenns flyvaner i et klimaperspektiv

Se opptak av #Klimafrokost om luftfart og klima: Bør det bli dyrere å fly? På tide å skrote taxfree-ordningen? Hvilke miljørammebetingelser gjelder for internasjonal luftfart?