Hva slags strategi bør Norge ha for havvind?

Se opptak av Klimafrokost med representanter fra bransjen og politikere.